fbpx

Нови Правила в Гърция

Нови Правила За Българските Собственици на Лодки в Гърция

Преди дни Посолството на Република България в Атина предупреди за възможни проверки и за специфичните изисквания, които трябва да бъдат спазени, при представяне на документите ви на гръцката брегова охрана при поискване.

За тези, които притежават сертификати за правоспособност, издадени от друга държава, гръцката брегова охрана изисква следните документи:

  1. Официален превод на гръцки език на притежаваното свидетелство.
  2. Удостоверение от Посолството или Консулството на съответната държава издала документа, потвърждаващо компетенциите на държавния орган, издал документа или официалното признаване от държавата на Свидетелството и издаващия го орган, в случай че той не е част от държавната администрация

За българските граждани е важно да разберат, че неспазването на изискванията на пристанищните власти за документите може да доведе до административни санкции.

Посолството на Република България в Атина информира българските граждани, притежатели на Свидетелства за правоспособност - водач на кораб по море, че са възможни проверки от представители на Отдел пристанищна полиция, към Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана на Министерство на корабоплаването. Проверките се извършват на лица, управляващи моторни лодки, съгласно условията на чл. 3, алинея 19 от Регламент определящ реда за провеждане на изпити за водачи на моторни лодки, на обучители за управление на моторни лодки, регистрация на школи за обучение на водачи на моторни лодки, обнародван на 13 май 2013 г., а именно „Удостоверения за управление на моторни плавателни съдове издадени в чужбина на гръцки или чужд гражданин, се признават ако са издадени или признати официално от властите на издаващата държава“. При проверка от представители на Пристанищен корпус – Гръцка брегова охрана, притежателите на Свидетелства за управление на кораб, издадени от друга държава следва да представят следните документи: 1. Официален превод на притежаваното Свидетелство, на гръцки език; 2. Удостоверение от Посолството или Консулството на съответната държава издала документа, потвърждаващо компетенциите на държавния орган, издал документа или официалното признаване от държавата на Свидетелството и издаващия го орган, в случай че той не е част от държавната администрация. Неизпълнението на предписанията на пристанищните власти за представяне на посочените документи води до налагане на административни санкции за гражданите.

Нови Правила За Българските Собственици на Лодки в Гърция

 В светлината на потенциалната езикова бариера между българските сертификати и гръцките разпоредби е важно да сте запознати с хармонизираното законодателство на Европейския съюз. Противно на специфичните изисквания в Гърция, законодателството на ЕС не налага изричния превод на такива документи на езика на страната домакин, в която се експлоатират плавателни съдове. Към момента не е уточнено защо Гърция избира да предприеме тези действия. Но след като изискванията в Гърция са такива, най-добре да последвате съвета на българското консулство и да преведете вашите документи навреме.

Нови Правила За Българските Собственици на Лодки в Гърция

Как да си издадем Удостоверение?

По този въпрос Българското Консулство в Солун казва в имейл към наш колега E-Fish Bg :

“Бихме желали да Ви информираме, че от понеделник, 31.07.2023г. Генералното консулство на Република България в Солун започва издаването на Удостоверение, потвърждаващо компетенциите на органа, издал Свидетелство за правоспособност на водач на кораб.

За издаването му е необходимо да запазите час на тел. (0030) 2310829210 и при явяване да носите със себе си личната си карта и Свидетелството за правоспособност на водач на кораб.

Удостоверението се издава за три работни дни и струва 10 евро. В случай, че желаете бърза поръчка (в рамките на един работен ден), цената е 20 евро. “

Издаването на удостоверение се извършва само и единствено в Българското Консулство в Солун.

Напомняме ви, че в сайта на ИА „Морска администрация“, както на български, така и на английски език има възможност за онлайн проверка за валидността на свидетелствата за правоспособност на българските лица. Можете да ги проверите тук.

Превода на свидетелството от български към гръцки език, трябва да се извършва чрез агенция за преводи.

Translate »